Розмір шрифту: A A A
Колір сайту: A A A A
Перейти до повної версії сайту
Попаснянська районна рада
офіційний сайт

Повідомлення про оголошення конкурсу

 • 15 травня 2020

  Попаснянською районною радою оголошено конкурс на заміщення вакантної посади посадової особи виконавчого апарату Попаснянської районної ради:
  - головного спеціаліста організаційного відділу виконавчого апарату Попаснянської районної ради.
  Вимоги до кандидатів:
  - на посаду головного спеціаліста організаційного відділу виконавчого апарату районної ради – повна вища освіта не нижче ступеня спеціаліста, магістра досконале знання персонального комп’ютера,
  здатність володіння державною мовою на рівні ділового спілкування;
  Згідно з чинним порядком заміщення вакантних посад конкурсанти складають у письмовій формі іспити на знання Конституції України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції» та законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень.
  -           Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають документи: заяву про участь у конкурсі; заповнену особову картку П -2 ДС з додатками; одну фотокартку розміром 4×6; згоду на збір та обробку
  персональних даних; копії документів про освіту; копію документа, що посвідчує особу; копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних) або копію посвідчення про приписку до призовної дільниці – для призовників; декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за минулий рік, у порядку, визначеному Законом України «Про запобігання корупції», шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції.
  Документи на конкурс приймаються протягом 30 календарних днів від дня опублікування оголошення.
  Подати заяву та інші документи можна за адресою: м.Попасна, пл.Миру, 2, каб. № 405, тел.3-30-77.

  ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ
  на перевірку знання Конституції України, Законів України "Про службу в органах місцевого самоврядування" та "Про запобігання корупції", законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень районної ради та її структурних підрозділів.

  I. Питання на перевірку знання Конституції України

  1. Основні розділи  Конституції України .
  2. Основні риси Української держави за Конституцією України ( статті 1 , 2).
  3. Форма правління в Україні ( стаття 5 ).
  4. Визнання найвищої соціальної цінності України ( стаття 3 ).
  5. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України ( стаття 10 ).
  6. Об’єкти права власності Українського народу ( статті 13 , 14).
  7. Найважливіші функції держави ( стаття 17 ).
  8. Державні символи України ( стаття 20 ).
  9. Конституційне право на працю ( стаття 43 ).
  10. Конституційне право на освіту ( стаття 53 ).
  11. Конституційне право на соціальний захист ( стаття 46 ).
  12. Конституційне право на охорону здоров'я ( стаття 49 ).
  13. Обов’язки громадянина України ( статті 65-68 ).
  14. Право громадянина України на вибори ( стаття 70 ).
  15. Повноваження Верховної Ради України ( стаття 85 ).
  16. Питання, правове регулювання яких визначається та встановлюється виключно законами України ( стаття 92 ).
  17. Державний бюджет України ( стаття 96 ).
  18. Порядок обрання Президента України ( стаття 103 ).
  19. Повноваження Президента України ( стаття 106 ).
  20. Призначення, склад та введення в дію рішень Ради національної безпеки і оборони України ( стаття 107 ).
  21. Склад Кабінету Міністрів України ( стаття 114 ).
  22. Повноваження Кабінету Міністрів України ( статті 116 , 117).

  23. Повноваження місцевих державних адміністрацій ( стаття 119 ).
  24. Статус прокуратури України за Конституцією України ( стаття 121 ).
  25. Система судів в Україні ( стаття 125 ).
  26. Основні засади судочинства в Україні ( стаття 129 ).
  27. Система адміністративно-територіального устрою України ( стаття 133 ).
  28. Питання нормативного регулювання Автономної Республіки Крим ( стаття 137 ).
  29. Повноваження Автономної Республіки Крим ( стаття 138 ).
  30. Органи місцевого самоврядування в Україні ( стаття 140 ).
  31. Повноваження територіальних громад за Конституцією України ( стаття 143 ).
  32. Статус та повноваження Конституційного Суду України ( статті 147 , 150).
  33. Порядок подання законопроекту про внесення змін до Конституції України ( стаття 154 ).

  II. Питання  на перевірку знання Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування"

  1. Поняття служби в органах місцевого самоврядування, посадової особи місцевого самоврядування і посади за Законом України “Про службу в органах місцевого самоврядування”. (ст.1,2,3).
  2. Право на службу в органах місцевого самоврядування (ст.5).
  3. Основні принципи служби в органах місцевого самоврядування (ст.4).
  4. Основні напрями державної політики щодо служби в органах місцевого самоврядування. (ст.6).
  5. Правове регулювання статусу посадових осіб місцевого самоврядування (ст.7).
  6. Основні обов”язки посадових осіб місцевого самоврядування (ст.8).
  7. Основні права посадових осіб місцевого самоврядування (ст.9).
  8. Обмеження, пов’язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та проходженням служби (ст.12)
  9. Присяга посадових осіб місцевого самоврядування (ст.11).

  10. Класифікація посад та ранги в органах місцевого самоврядування (ст.14,15)
  11. Кадровий резерв служби в органах місцевого самоврядування (ст.16).
  12. Атестація посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 17).
  13. Граничний вік перебування на службі в органах місцевого самоврядування (ст.18).
  14. Підстави припинення служби в органах місцевого самоврядування (ст.20).
  15. Оплата праці, відпустки та пенсійне забезпечення (ст. 21).
  16. Відповідальність за порушення законодавства про службу в органах місцевого самоврядування (ст.23).
  17. Відповідальність посадової особи місцевого самоврядування (ст.24).

  III. Питання на перевірку знання Закону України "Про запобігання корупції"

  1. Визначення термінів: пряме підпорядкування, близькі особи, корупційне правопорушення, корупція, потенційний конфлікт інтересів, реальний конфлікт інтересів (стаття 1).
  2. Суб’єкти, на яких поширюються дія Закону України «Про запобігання корупції» (стаття 3).
  3. Статус Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 4).
  4. Повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 11).
  5. Перелік спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції та їх права (стаття 13).
  6. Уповноважені підрозділи (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції (стаття 13 1 ).
  7. Антикорупційні програми (стаття 19).
  8. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища та одержання подарунків (статті 22, 23).
  9. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності та обмеження спільної роботи близьких осіб (статті 25, 27).
  10. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (стаття 28).

  11. Заходи зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту інтересів (стаття 29).
  12. Запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав (стаття 36).
  13. Вимоги до поведінки осіб (стаття 37).
  14. Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (стаття 45).
  15. Встановлення своєчасності подання декларації та повна перевірка декларації (статті 49,50).
  16. Моніторинг способу життя суб’єктів декларування (стаття 51).
  17. Державний захист викривачів(стаття 53).
  18. Заборона на одержання пільг, послуг і майна органами державної влади та органами місцевого самоврядування (стаття 54).
  19. Антикорупційна експертиза (стаття 55).
  20. Спеціальна перевірка (стаття 56).
  21. Загальні засади запобігання корупції у діяльності юридичної особи (стаття 61).
  22. Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення (стаття 65).

  IV. Питання на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень районної ради

  1. Поняття місцевого самоврядування (стаття 2 Закону України «Про місцеве самоврядування України»).
  2. Основні принципи та система місцевого самоврядування (статті 4,5).
  3. Ради – представницькі органи місцевого самоврядування (стаття 10).
  4. Організаційно-правова, матеріальна і фінансова основи місцевого самоврядування (стаття 16).
  5. Основні повноваження районних рад (стаття 43).
  6. Делегування повноважень районних рад районним державним адміністраціям (стаття 44).
  7. Порядок формування рад (стаття 45).
  8. Сесія ради (стаття 46).
  9. Постійні комісії ради (стаття 47).
  10. Тимчасові контрольні комісії ради (стаття 48).
  11. Депутат ради (стаття 49).

  12. Голова районної ради та його повноваження (стаття 55).
  13. Заступник голови районної ради та його повноваження (стаття 56).
  14. Президія районної ради (стаття 57).
  15. Виконавчий апарат районної ради (стаття 58).
  16. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 59).
  17. Право комунальної власності (стаття 60).
  18. Місцеві бюджети, доходи і видатки місцевих бюджетів (статті 61,63, 64).
  19. Гарантії місцевого самоврядування, його органів та посадових осіб (стаття 71).
  20. Відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування (статті 74,75,76,77).

  V. Організаційний відділ виконавчого апарату районної ради
  1. Постійні комісії районної ради: склад, повноваження
  2. Президія районної ради: склад, повноваження
  3. Планування роботи районної ради (підготовка до сесій, засідань постійних комісій районної ради)
  4. Основні нормативно – правові документи, що регламентують роботу місцевих рад
  5. Скликання чергових та позачергових сесій районної ради, доведення до відома депутатів місцевих рад
  6. Чи може бути обраним до складу постійних комісій районної ради голова та заступник голови районної ради
  7. Основні положення закону України, який визначає правовий статус депутатів місцевих рад як представників інтересів територіальної громади
  8. Повноваження депутатів місцевих рад у раді: права, обов’язки
  9. Дострокове припинення повноважень депутатів місцевих рад
  10. Сесійні та поза сесійні форми роботи депутата місцевої ради у раді та її органах
  11. Депутатський запит та депутатське запитання, різниця між ними
  12. Депутатське звернення
  13. Порядок утворення депутатських груп та депутатських фракцій
  14. Основні гарантії депутатської діяльності
  15. Підстави для відкликання депутата місцевої ради.

  16. Визначення термінів Закону України «Про публічні закупівлі»: авторизований електронний майданчик, електронна система закупівель, конкурентна процедура закупівлі, предмет закупівлі, тендерна документація, тендерна пропозиція.
  17. Перелік замовників, які здійснюють закупівлі відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі».
  18. Сфера застосування Закону України «Про публічні закупівлі».
  19. Планування закупівель та інші передумови здійснення закупівель.
  20. Принципи здійснення публічних закупівель та недискримінація учасників.
  21. Конкурентні процедури закупівлі.
  22. Спрощені процедури закупівлі.
  23. Умови застосування відкритих торгів, інформування про проведення відкритих торгів.
  24. Умови застосування переговорної процедури закупівлі.
  25. Основні вимоги до договору про закупівлю та внесення змін до нього.
  26. Відповідальність у сфері публічних закупівель.
Повернення до списку