Розмір шрифту: A A A
Колір сайту: A A A A
Перейти до повної версії сайту
Попаснянська районна рада
офіційний сайт

Розпорядження керівника ВЦА м.Золоте та с.Катеринівка

РОЗПОРЯДЖЕННЯ КЕРІВНИКА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Назва розпорядження

Дата 

Завантажити

1

Про затвердження Положення та складу тендерного комітету

03.01.2020

 розпорядження

2

Про затвердження акту обстеження зелених насаджень

03.01.2020

 розпорядження

3

Про внесення доповнень до розпорядження вiд 02.05.2018р. №5 "Про затвердження Програми економiчного i соцiального розвитку м.Золоте та с.Катеринiвка на 2018-2020 роки"

03.01.2020

 розпорядження

4

Про внесення змiн до мiсцевого бюджету на 2020 piк (код бюджету 12312303000)

10.01.2020

 розпорядження

5

Про встановлення розмiру допомоги на поховання

10.01.2020

 розпорядження

6

Про визначення видiв та перелiку об’єктiв для вiдбування засудженими покарання у видi громадських робiт на 2020 piк

10.01.2020

 розпорядження

7

Про визначення перелiку об'ектiв на яких порушники виконуватимуть громадськi та суспiльно - кориснi (оплачуванi) роботи

10.01.2020

 розпорядження

8

Про затвердження реєстру змін до мережі розпорядникiв i одержувачiв коштiв мiсцевого бюджету на 2020 piк.

15.01.2020

 розпорядження

9

Про призначення вiдповiдальної особи за державну ресстрацiю aктів цивiльного стану та призначення вiдповiдальноi особи за ведення облiку i звiтностi про використання бланкiв свiдоцтв про державну реестрацiю aктів цивiльного стану, а також iх зберiгання

15.01.2020

 розпорядження

12

Про внесення змiн до заходів щодо реалізації Програми економічного та соціального розвитку м. Золоте та с. Катеринівка на 2020 рік

20.01.2020

 розпорядження

13

Про затвердження протоколу № 1 засiдання житловоi комiciї ВЦА м.Золоте та с.Катеринiвка вiд 20.01.2020 р.

21.01.2020

 розпорядження

14

Про забезпеченця житлом для тимчасового проживання

21.01.2020

 розпорядження

15

Про продовження строку дii Договору оренди комунального майна

21.01.2020

 розпорядження

16

Про продовження строку дii Договору оренди комунального майна

21.01.2020

 розпорядження

17

Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2020 рік

23.01.2020

 розпорядження

18

Про виплату допомоги на поховання

23.01.2020

 розпорядження

19

Про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2020 рік

23.01.2020

 розпорядження

20

Про затвердження положення про Робочу группу з питань громадської безпеки, протидії домашньому насильству, соціальної згуртованості, гендерної рівності м. Золоте та с. Катеринівка, ії складу

24.01.2020

 розпорядження

21

Про створення тимчасових робочих мiсць для проведення громадських робiт

24.01.2020

 розпорядження

22

Про уточнення плану видаткової частини по загальному фонду

28.01.2020

 розпорядження

26

Про внесення змiн до складу Робочоi групи з питань громадської безпекио, протидiї домашньому насильству, соцiальної згуртованостi, гендерноi piвнocті м.Золоте та с.Катеринiвка

31.01.2020

 розпорядження

27

Про внесення доповнень до Плану роботи Робочоi групи з питань безпеки та соцiальної згуртованостi при Вiйськово-цивiльнiй адмiнiстрацii м.Золоте та с.Катеринiвка на 2020 piк

03.02.2020

 розпорядження

28

Про затвердження акту обстеження зелених насаджень

04.02.2020

 розпорядження

29

Про затвердження звіту про виконання місцевого бюджету за 2019 рік

06.02.2020

 розпорядження

30

Про уточнення плану видаткової частини по загальному фонду

06.02.2020

 розпорядження

31

Про внесення змін до місцевого бюджету на 2020 рік (код бюджету 12312303000)

10.02.2020

 розпорядження

33

Про затверджепня акту обстеження зелених насаджень

10.02.2020

 розпорядження

34

Про внесення змін до заходів щодо реалізації Програми економічного та соціального розвитку м. Золоте та с. Катеринівка на 2020 рік

13.02.2020

 розпорядження

35

Про затвердження реєстру змiн до мережi розпорядникiв i одержувачiв коштiв мiсцевого бюджету на 2020 piк.

13.02.2020

 розпорядження

38

Про затвердження протоколу № 2 засiдання житловоi кoмiciї ВЦА м.Золоте та с.Катеринiвка вiд 14.02.2020 р.

14.02.2020

 розпорядження

39

Про затвердження виконання заходів щодо реалізації Програми економічного та соціального розвитку м. Золоте та с. Катеринівка на 2020 рік

17.02.2020

 розпорядження

40

Про внесення змін до місцевого бюджету на 2020 рік (код бюджету 12312303000)

17.02.2020

 розпорядження

41

Про внесення змін до заходів щодо реалізації Програми економічного та соціального розвитку м. Золоте та с. Катеринівка на 2020 рік

18.02.2020

 розпорядження

42

Про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2020 рік

21.02.2020

 розпорядження

43

Про проведення святкового заходу

24.02.2020

 розпорядження

44

Про уточнення плану дохiдноi та видатковоi частини по  спецiальцому фонду

26.02.2020

 розпорядження

45

Про затвердженпя реестру змiн до мережi розпорядникiв i одержувачiв коштiв мiсцевого бюджету на 2020 piк

27.02.2020

 розпорядження

46

Про затвердження плану дiяльностi робочоi групи з ГОБ ВЦА м.Золоте та с.Катеринiвка на 2020 р.

27.02.2020

 розпорядження

47

Про створення пункту збору вiйськово-цивiльноi адмiнiстрацii мiстa Золоте та села Катеринiвка у 2020 роцi, органiзацiю оповiщення збору i вiдправки мобiлiзацiйних pecypciв пiд час мобiлiзацii, в особливий перiод

28.02.2020

 розпорядження

48

Про виготовлення проектно - кошторисної документацii

02.03.2020

 розпорядження

49

Про внесення доповнень до розпорядження керiвника ВЦА м.Золоте та с.Катеринiвка "Про встановлення ФОП Падсеву С.Л. тарифу на теплову енергiю для опалення навчальних закладiв м.Золоте" вiд 14.02.2019 № 36

10.03.2020

 розпорядження

50

Про внесення змін до місцевого бюджету на 2020 рік (код бюджету 12312303000)

16.03.2020

 розпорядження

51

Про укладення договору оренди комунального майна

16.03.2020

 розпорядження

52

Про забезпечення житлом для тимчасового проживання

16.03.2020

 розпорядження

53

Про затвердження кошторисноiї документацiї

17.03.2020

 розпорядження

54

Про затвердження титулiв об'екта будiвництва

17.03.2020

 розпорядження

55

Про деякi питання здiйснення попередньої оплати робiт, що закуповуються за бюджетнi кошти

20.03.2020

 розпорядження

56

Про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2020 рік

23.03.2020

 розпорядження

57

Про внесення змін до заходів щодо реалізації Програми економічного та соціального розвитку м. Золоте та с. Катеринівка на 2020 рік

23.03.2020

 розпорядження

58

Про внесення змін до місцевого бюджету на 2020 рік (код бюджету 12312303000)

25.03.2020

 розпорядження

59

Про продовження строку дii Договору оренди комунальцого майна

25.03.2020

 розпорядження

60

Про надання матеріальної грошової допомоги

26.03.2020

 розпорядження

61

Про затвердження кошторисної документацii

26.03.2020

 розпорядження

62

Про затвердження титулiв об'екта будiвництва

26.03.2020

 розпорядження

63

Про подовження дii ордеру № 1 на видалення зелених насаджень вiд 05.02.2020р.

27.03.2020

 розпорядження

64

Про затвердження актy обстеження зелених цасаджень

31.03.2020

 розпорядження

65

Про затвердження кошторисних документацiй

31.03.2020

 розпорядження

66

Про затвердження кошторисної документацiї

31.03.2020

 розпорядження

71

Про внесення змін до місцевого бюджету на 2020 рік (код бюджету 12312303000)

07.04.2020

 розпорядження

72

Про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2020 рік

07.04.2020

 розпорядження

73

Про внесення змін до заходів щодо реалізації Програми економічного та соціального розвитку м. Золоте та с. Катеринівка на 2020 рік

07.04.2020

 розпорядження

77

Про затвердження Міської цільової Програми захисту населення і території м. Золоте та с. Катеринівка від надзвичайниз ситуацій техногенного та природного характеру на 2020 рік

10.04.2020

 розпорядження

79

Про визначення одержувача бюджетних коштів на 2020 рік

17.04.2020

 розпорядження

80

Про внесення змін до місцевого бюджету на 2020 рік (код бюджету 12312303000)

17.04.2020

 розпорядження

81

Про затвердження Програми фінансової підтримки КП "Услуга" на 2020 рік

17.04.2020

 розпорядження

82

Про затвердження кошторису витрат місцевого фонду охорони навколишнього природного середовища на 2020 рік

17.04.2020

 розпорядження

86

Про затвердження звіту про виконання місцевого бюджету за 1 квартал 2020 року

27.04.2020

 розпорядження

87

Про затвердження виконання заходів щодо реалізації Програми економічного та соціального розвитку м. Золоте та с. Катеринівка за 1 квартал 2020 року

27.04.2020

 розпорядження

88

Про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2020 рік

29.04.2020

 розпорядження

89

Про внесення змін до заходів щодо реалізації Програми економічного та соціального розвитку м. Золоте та с. Катеринівка на 2020 рік

29.04.2020

 розпорядження

100

Про внесення змін до місцевого бюджету на 2020 рік (код бюджету 12312303000)

15.05.2020

 розпорядження

110

Про внесення змін до заходів щодо реалізації Програми економічного та соціального розвитку м. Золоте та с. Катеринівка на 2020 рік

26.05.2020

 розпорядження

111

Про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2020 рік

26.05.2020

 розпорядження

117

Про внесення змін до місцевого бюджету на 2020 рік (код бюджету 12312303000)

16.06.2020

 розпорядження

123

Про встановлення обмежень щодо торгiвлi алкогольними напоями i речовинами, виробленими на спиртовiй ocнoвi на територii мicтa Золоте та села Катеринiвка

23.06.2020

 розпорядження

124

Про внесення змін до заходів щодо реалізації Програми економічного та соціального розвитку м. Золоте та с. Катеринівка на 2020 рік

25.06.2020

 розпорядження

125

Про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2020 рік

25.06.2020

 розпорядження

130

Про внесення змін до місцевого бюджету на 2020 рік (код бюджету 12312303000)

01.07.2020

 розпорядження

134

Про внесення змін до місцевого бюджету на 2020 рік (код бюджету 12312303000)

14.07.2020

 розпорядження

135

Про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2020 рік

14.07.2020

 розпорядження

136

Про встановлення місцевих податків та зборів на території м. Золоте та с. Катеринівка

14.07.2020

 розпорядження

137

Про органiзацiю виконання вимог Постанови Кабiнету Miнicтpiв України вiд 03.0б.2020 р. № 483 "Деякi питання оренди державного та комунального майна"

14.07.2020

 розпорядження

141

Про внесення змін до місцевого бюджету на 2020 рік (код бюджету 12312303000)

24.07.2020

 розпорядження

143

Про затвердження звіту про виконання місцевого бюджету за 1 півріччя 2020 року

27.07.2020

 розпорядження

144

Про затвердження виконання заходів щодо реалізації Програми економічного та соціального розвитку м. Золоте та с. Катеринівка за 1 півріччя 2020 року

27.07.2020

 розпорядження

147

Про внесення змін до заходів щодо реалізації Програми економічного та соціального розвитку м. Золоте та с. Катеринівка на 2020 рік

29.07.2020

 розпорядження

148

Про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2020 рік

29.07.2020

 розпорядження

159

Про внесення змін до місцевого бюджету на 2020 рік (код бюджету 12312303000)

20.08.2020

 розпорядження

175

Про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2020 рік

02.09.2020

 розпорядження

187

Про створення комісії з обстеження житла

23.09.2020

 розпорядження

188

Про внесення змін до місцевого бюджету на 2020 рік (код бюджету 12312303000)

23.09.2020

 розпорядження

191

Про внесення змін до заходів щодо реалізації Програми економічного та соціального розвитку м. Золоте та с. Катеринівка на 2020 рік

30.09.2020

 розпорядження

192

Про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2020 рік

30.09.2020

 розпорядження

205

Про органiзацiю та проведення конкурсу з призначення управителя (-iв) багатоквартирних будинкiв у м. Золоте Попаснянського району Луганської областi

12.10.2020

 розпорядження

211

Про затвердження звіту про виконання місцевого бюджету за 9 місяців 2020 року

22.10.2020

 розпорядження

212

Про затвердження виконання заходів щодо реалізації Програми економічного та соціального розвитку м. Золоте та с. Катеринівка за 9 місяців 2020 року

22.10.2020

 розпорядження

215

Про внесення змін до місцевого бюджету на 2020 рік (код бюджету 12312303000)

23.10.2020

 розпорядження

223

Про внесення змін до заходів щодо реалізації Програми економічного та соціального розвитку м. Золоте та с. Катеринівка на 2020 рік

02.11.2020

 розпорядження

224

Про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2020 рік

03.11.2020

 розпорядження

236

Про призначення управителя багатоквартирних будинків

11.11.2020

 розпорядження

237

Про внесення змін до місцевого бюджету на 2020 рік (код бюджету 12312303000)

12.11.2020

 розпорядження

240

Про внесення змін до розпорядження від 08.10.2020 № 200

13.11.2020

 розпорядження

243

Про внесення змін до місцевого бюджету на 2020 рік (код бюджету 12312303000)

19.11.2020

 розпорядження

244

Про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2020 рік

23.11.2020

 розпорядження

246

Про внесення змін до заходів щодо реалізації Програми економічного та соціального розвитку м. Золоте та с. Катеринівка на 2020 рік

24.11.2020

 розпорядження

251

Про внесення змін до розпорядження від 08.10.2020 № 200

03.12.2020

 розпорядження

263

Про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2020 рік

28.12.2020

 розпорядження

Назва розпорядження

Дата 

Завантажити

21

Про затвердження паспортів бюджетної програми на 2019 рік.

23.01.2019

 у форматі PDF

27

Про затвердження виконання мiсцевого бюджетy за 2018 piк

04.02.2019

 у форматі PDF

28

Про внесення змiн до мiсцевого бюджету на 2019 piк

05.02.2019

 у форматі PDF

29

Про затвердження виконання заходiв щодо реалiзацii Програми економiчного i соцiального poзвитку м. Золоте та с. Катеринiвка за 2018 piк

05.02.2019

 у форматі PDF

30

Про внесення змін до заходiв щодо реалiзацii Програми економiчного та соцiального розвитку м.Золоте та с.Катеринiвка на 2019 piк

05.02.2019

 у форматі PDF

31

Про внесення змlн до Програми розвитку самодiяльної творчостi та естетичної культури на 2019 piк

05.02.2019

 у форматі PDF

32

Про затвердження кошторису витрат мiсцевого фонду охорони навколишнього природного середовища

05.02.2019

у форматі PDF

37

Про затвердження паспортiв бюджетних програм та внесення змiн до паспортiв бюджетних програм на 2019 piк

15.02.2019

 у форматі PDF

45

Про внесення змін до місцевого бюджету на 2019 piк

06.03.2019

 у форматі PDF

47

Про внесення змін до заходiв щодо реалiзацiї Програми економiчного та соцiального розвитку м.Золоте та с.Катеринiвка на 2019 piк

06.03.2019

 у форматі PDF

52

Про затвердження паспортiв бюджетних програм та внесення змiн до паспортiв бюджетних програм на 2019 piк

13.03.2019

 у форматі PDF

63

Про затвердження Програми децентралізації теплопостачання (сприяння населенню у встановленні індівідуального опалення) у м.Золоте Попаснянського району Луганської області на 2019-2021 р.р.

28.03.2019

 у форматі PDF

79

Про затвердження виконання мiсцевого бюджету за 1-й квартал 2019 року

16.04.2019

 у форматі PDF

80

Про затвердження виконання заходiв щодо реалiзацiї Програми економiчного i соцiального розвитку м.Золоте та с.Катеринiвка за 1-й квартал 2019 року

16.04.2019

 у форматі PDF

83

Про внесення змiн до заходiв щодо реалiзацiї Програми економiчного та соцiального розвитку м.Золоте та с.Катеринiвка на 2019 piк

23.04.2019

 у форматі PDF

96

Про внесення змін до місцевого бюджету на 2019 piк

21.05.2019

 у форматі PDF

97

Про внесення змiн до заходiв щодо реалiзацiї Програми економiчного та соцiального розвитку м.Золоте та с.Катеринiвка на 2019 piк

21.05.2019

 у форматі PDF

98

Про внесення змiн до Програми розвитку самодiяльноТ творчостi та естетичноi культури на 2019 piк

21.05.2019

 у форматі PDF

111

Про внесення змін до місцевого бюджету на 2019 piк

06.06.2019

 у форматі PDF

112

Про внесення змiн до заходiв щодо реалiзацiї Програми економiчного та соцiального розвитку м.Золоте та с.Катеринiвка на 2019 piк

06.06.2019

 у форматі PDF

114

Про внесення змiн до паспортiв бюджетних програм на 2019 piк

12.06.2019

 у форматі PDF

123

Про встановлення місцевих податків та зборів на території м.Золоте та с.Катеринівка 2020 рік

27.06.2019

 у форматі PDF

Додатки

131

Про внесення змін до місцевого бюджету на 2019 piк

11.07.2019

 у форматі PDF

132

Про внесення змiн до заходiв щодо реалiзацiї Програми економiчного та соцiального розвитку м.Золоте та с.Катеринiвка на 2019 piк

11.07.2019

 у форматі PDF

140

Про внесення змiн до Плану діяльності з підготовки регуляторних актів ВЦА м.Золоте та с.Катеринiвка на 2019 piк

22.07.2019

розпорядження

142

Про затвердження виконання заходiв щодо реалiзацiї Програми економiчного i соцiального розвитку м.Золоте та с.Катеринiвка за 1-й півріччя 2019 року

29.07.2019

розпорядження

144

Про виплату допомоги на поховання

05.08.2019

 розпорядження

145

Про виплату допомоги на поховання

05.08.2019

 розпорядження

146

Про укладання Договору оренди комунального майна

05.08.2019

 розпорядження

147

Про уточнення плану видаткової частини по загальному фонду

05.08.2019

 розпорядження

148

Про уточнення плану дохідної та видаткової частини по спеціальному фонду

08.08.2019

 розпорядження

149

Про надання матеріальної допомоги

15.08.2019

 розпорядження

150

Про уточнення плану дохідної та видаткової частини по спеціальному фонду

15.08.2019

 розпорядження

151

Про внесення змін до місцевого бюджету на 2019 piк

19.08.2019

 розпорядження

152

Про внесення змiн до Плану діяльності з підготовки регуляторних актів ВЦА м.Золоте та с.Катеринiвка на 2019 piк

19.08.2019

 розпорядження

153

Про внесення змiн до Програми розвитку самодіяльної творчості та еститичної культури на 2019 piк

19.08.2019

 розпорядження

154

Про внесення змін до місцевого бюджету на 2019 piк

20.08.2019

 розпорядження

155

Про затвердження Протоколу №3 засiдання постiйноi дiючоi мiжвiдомчоi KoMicii для розгляду питань щодо вiдключення споживачiв багатоквартирних будинкiв вiд мереж централiзованого опалення з iнiцiативи споживачiв вiд 08.08.2019 р.

20.08.2019

 розпорядження

156

Про дозвіл на виїздну торгівлю ФЛП Писаному М.О.

20.08.2019

 розпорядження

157

Про проведення святкового заходу до Дня Незалежностi "З Україною в cepцi назавжди"

21.08.2019

 розпорядження

158

Про проведення святкового заходу до Дня MicTa та Дня шахтаря "Ми славимо Вас, Шахтарi"

21.08.2019

 розпорядження

159

Про затвердження кошторисної документації

21.08.2019

 розпорядження

160

Про внесення змiн до паспортiв бюджетних програм на 2019 piк

27.08.2019

 у форматі PDF

161

Про затвердження акту обстеження зелених насаджень

28.08.2019

 у форматі PDF

162

Про надання матеріальної допомоги

29.08.2019

 у форматі PDF

163

Про затвердження Протоколу №4 засiдання постiйноi дiючоi мiжвiдомчоi KoMicii для розгляду питань щодо вiдключення споживачiв багатоквартирних будинкiв вiд мереж централiзованого опалення з iнiцiативи споживачiв вiд 29.08.2019 р.

29.08.2019

 у форматі PDF

164

Про затвердження кошторисної документації

29.08.2019

 у форматі PDF

165

Про передачу матеріальних цінностей на баланс КП "Услуга"

29.08.2019

 у форматі PDF

172

Про внесення змiн до паспортiв бюджетних програм на 2019 piк

09.09.2019

 у форматі PDF

176

Про внесення змiн до паспортiв бюджетних програм на 2019 piк

12.09.2019

 у форматі PDF

191

Про затвердження виконання місцевого бюджету за 1-е півріччя 2019 року

29.07.2019

розпорядження

192

Про затвердження Положення про виплату матеріальної грошової допомоги з коштів місцевого бюджету мешканцям м. Золоте та с. Катеринівка (у новій редакції)

24.09.2019

розпорядження

198

Про внесення змiн до паспортiв бюджетних програм на 2019 piк

03.10.2019

розпорядження

202

Про внесення змін до місцевого бюджету на 2019 piк

21.10.2019

розпорядження

203

Про внесення змін до заходiв щодо реалiзацiї Програми економiчного i соцiального розвитку м.Золоте та с.Катеринiвка на 2019 рік

21.10.2019

розпорядження

204

Про внесення змiн до Програми розвитку самодіяльної творчості та еститичної культури на 2019 piк

21.10.2019

розпорядження

205

Про затвердження виконання місцевого бюджету за 9 місяців 2019 року

21.10.2019

розпорядження

206

Про затвердження кошторисної документації

24.10.2019

розпорядження

209

Про затвердження виконання заходiв щодо реалiзацiї Програми економiчного i соцiального розвитку м.Золоте та с.Катеринiвка за 9 місяців 2019 року

24.10.2019

розпорядження

214

Про внесення змiн до паспортiв бюджетних програм на 2019 piк

01.11.2019

розпорядження

218

Про організацію та проведення конкурсу з призначення управителя (-ів) багатоквартирних будинків у житловому фонді комунальної власності територіальної громади м. Золоте Попаснянського району Луганської області

12.11.2019

розпорядження

220

Про внесення змін до місцевого бюджету на 2019 piк

14.11.2019

розпорядження

221

Про внесення змін до заходiв щодо реалiзацiї Програми економiчного i соцiального розвитку м.Золоте та с.Катеринiвка на 2019 рік

14.11.2019

розпорядження

228

Про внесення змін до місцевого бюджету на 2019 piк

18.11.2019

розпорядження

230

Про внесення змін до заходiв щодо реалiзацiї Програми економiчного i соцiального розвитку м.Золоте та с.Катеринiвка на 2019 рік

18.11.2019

розпорядження

233

Про внесення змiн до паспортiв бюджетних програм на 2019 piк

20.11.2019

розпорядження

241

Про затвердження паспорту бюджетної програми на 2019 piк

29.11.2019

розпорядження

243

Про затвердження Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів ВЦА м. Золоте та с. Катеринівка на 2020 рік

02.12.2019

розпорядження

245

Про внесення змін до місцевого бюджету на 2019 piк

03.12.2019

розпорядження

249

Про внесення змін до заходiв щодо реалiзацiї Програми економiчного i соцiального розвитку м.Золоте та с.Катеринiвка на 2019 рік

12.12.2019

розпорядження

250

Про внесення змiн до паспортiв бюджетних програм на 2019 piк

12.12.2019

розпорядження

256

Про прогноз місцевого бюджету на 2021-2022 роки

20.12.2019

розпорядження

259

Про місцевий бюджет на 2020 рік (код бюджету 12312303000)

21.12.2019

розпорядження

260

Про затвердження заходів щодо реалізації Програми економічного та соціального розвитку м. Золоте та с. Катеринівка на 2020 рік

23.12.2019

розпорядження

Назва розпорядження

Дата 

Завантажити

1

Про затвердження Правил внутрішнього трудового розпорядку

02.05.2018

WORD.gif у форматі PDF

Додатки

2

Про міський бюджет на 2018 рік

02.05.2018

WORD.gif у форматі PDF

Додатки

3

Про затвердження заходів щодо реалізації Програми економічного та соціального розвитку м.Золоте та с.Катеринівка на 2018 рік

02.05.2018

WORD.gif у форматі PDF

Додатки

4

Про затвердження витрат на реалізацію міської Програми розвитку самодіяльної творчості та естетичної культури на 2018 рік

02.05.2018

WORD.gif у форматі PDF

Додатки

5

Про затвердження Програми економічного та соціального розвитку м.Золоте та с.Катеринівка на 2018-2020 роки

02.05.2018

WORD.gif у форматі PDF

Додатки

6

Про затвердження Положення про виплату матеріальної грошової допомоги з коштів міського бюджету мешканцям м.Золоте та с.Катеринівка на 2018 рік

02.05.2018

WORD.gif у форматі PDF

Додатки

7

Про затвердження мережі розпорядників і одержувачів коштів міського бюджету на 2018 рік

02.05.2018

WORD.gif у форматі PDF

8

Про затвердження Порядку використання службового легкового автомобіля

02.05.2018

WORD.gif у форматі PDF

9

Про перенесення робочих днів

02.05.2018

WORD.gif у форматі PDF

10

Про призначення відповідальної особи за державну реєстрацію актів цивільного стану та призначення відповідальної особи за ведення обліку і звітності про використання бланків свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану, а також їх зберігання

03.05.2018

WORD.gif у форматі PDF

11

Щодо права підпису

03.05.2018

WORD.gif у форматі PDF

12

Про затвердження Положень

03.05.2018

WORD.gif у форматі PDF

13

Про підготовку до відзначення до Дня пам'яті та примирення та 73-ї річниці Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні

03.05.2018

WORD.gif у форматі PDF

14

Про визначення відповідальної особи, на яку покладено обов'язки забезпечення застосування електронно-цифрового підпису у військово-цивільній адміністрації міста Золоте та села Катеринівка Попаснянського району Луганської області

03.05.2018

WORD.gif у форматі PDF

15

Про визначення відповідальної особи, на яку покладено обов'язки забезпечення застосування електронно-цифрового підпису у військово-цивільній адміністрації міста Золоте та села Катеринівка Попаснянського району Луганської області

03.05.2018

WORD.gif у форматі PDF

16

Про створення комісії по прийому та передачі бланків свідоцтв про реєстрацію актів цивільного стану

03.05.2018

WORD.gif у форматі PDF

17

Про надання доручень Луганській обласній військово-цивільній адміністрації

04.05.2018

WORD.gif у форматі PDF

18

Про затвердження Положення про комісію з обстеження зелених насаджень у м.Золоте та с.Катеринівка

08.05.2018

WORD.gif у форматі PDF

19

Про затвердження складу комісії з питань списання матеріальних цінностей та основних засобів, що вийшли з ужитку

14.05.2018

WORD.gif у форматі PDF

20

Про проведення святкового заходу до Дня захисту дітей "Повинні сміятися діти і в мирному світі жити"

15.05.2018

WORD.gif у форматі PDF

21

Про чергування у вихідні та святкові дні у травні-червні 2018 року

15.05.2018

WORD.gif у форматі PDF

22

Про затвердження проектів будівництва

21.05.2018

WORD.gif у форматі PDF

23

Про уточнення видаткової частини по загальному фонду

23.05.2018

WORD.gif у форматі PDF

24

Про затвердження Актів обстеження зелених насаджень

23.05.2018

WORD.gif у форматі PDF

25

Про покладання відповідальності за печатки та штампи

23.05.2018

WORD.gif у форматі PDF

26

Про призначення відповідальної особи по прийняттю заяв для призначення житлових субсидій

23.05.2018

WORD.gif у форматі PDF

27

Про затвердження складу комісії по передачі в оренду об'єктів комунальної власності територіальної громади м.Золоте та с.Катеринівка

30.05.2018

WORD.gif у форматі PDF

Додатки

28

Про затвердження кошторисної документації

01.06.2018

WORD.gif у форматі PDF

29

Про затвердження Положення про житлову комісію та складу комісії

01.06.2018

WORD.gif у форматі PDF

30

Про затвердження списку громадян, які перебувають на квартирному обліку

01.06.2018

WORD.gif у форматі PDF

31

Про визначення видів суспільно-корисних робіт та переліку об'єктів, на яких порушники виконуватимуть суспільно корисні оплачувані роботи для відбування адміністративного правопорушення

01.06.2018

WORD.gif у форматі PDF

32

Щодо призначення відповідальної особи

08.06.2018

WORD.gif у форматі PDF

33

Про уточнення плану видаткової частини по спеціальному фонду

08.06.2018

WORD.gif у форматі PDF

34

Про укладення Договору оренди комунального майна

11.06.2018

WORD.gif у форматі PDF

35

Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік

13.06.2018

WORD.gif у форматі PDF

36

Про затвердження реєстру змін до мережі розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету на 2018 рік

13.06.2018

WORD.gif у форматі PDF

37

Про затвердження актів обстеження зелених насаджень

14.06.2018

WORD.gif у форматі PDF

38

Про перереєстрацію транспортного засобу: легкового автомобілю ЗАЗ SENS TF698K

13.06.2018

WORD.gif у форматі PDF

39

Про затвердження кошторисної документації

13.06.2018

WORD.gif у форматі PDF

40

Про затвердження Положення про експертну комісію військово-цивільної адміністрації міста Золоте та села Катеринівка

15.06.2018

WORD.gif у форматі PDF

41

Про передачу витрат по реконструкції мережі вуличного освітлення на баланс КП "Услуга"

15.06.2018

WORD.gif у форматі PDF

42

Про затвердження кошторисної документації

02.07.2018

WORD.gif у форматі PDF

43

Про погодження проектів договорів

02.07.2018

WORD.gif у форматі PDF

44

Про призначення відповідальної особи

02.07.2018

WORD.gif у форматі PDF

45

Про призначення відповідальної особи за підписання груп-рахунків

02.07.2018

WORD.gif у форматі PDF

46

Про встановлення дорожніх знаків

02.07.2018

WORD.gif у форматі PDF

47

Про затвердження актів обстеження зелених насаджень

02.07.2018

WORD.gif у форматі PDF

48

Про встановлення тарифів на послуги з утримання будинків та прибудинкових територій для населення, що надаються КП "Услуга"

02.07.2018

WORD.gif у форматі PDF

49

Про встановлення тарифів на вивезення твердих побутових відходів

02.07.2018

WORD.gif у форматі PDF

50

Про укладення Договору оренди комунального майнв

09.07.2018

WORD.gif у форматі PDF

51

Щодо відшкодування витрат на найм житлового приміщення за період відрядження

10.07.2018

WORD.gif у форматі PDF

52

Про укладення Договору оренди комунального майнв

10.07.2018

WORD.gif у форматі PDF

53

Про встановлення розміру допомоги на поховання

12.07.2018

WORD.gif у форматі PDF

54

Про внесення доповнень до рішення виконавчого комітету Золотівської міської ради від 14.12.2017 р. №71 "Про План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів виконавчого комітету Золотівської міської ради на 2018 рік"

12.07.2018

WORD.gif у форматі PDF

55

Про призначення відповідальної особи за забезпечення застосування електронних підписів

12.07.2018

WORD.gif у форматі PDF

56

Про впорядкування території

16.07.2018

WORD.gif у форматі PDF

57

Про передачу малоцінних необоротних матеріальних активів на баланс КП "Услуга"

16.07.2018

WORD.gif у форматі PDF

58

Про проведення святкового заходу: "Сімейне спортивне змагання до дня здоров'я "Якщо хочеш бути здоровим""

17.07.2018

WORD.gif у форматі PDF

59

Про надання матеріальної допомоги

30.07.2018

WORD.gif у форматі PDF

60

Про допомогу на поховання

30.07.2018

WORD.gif у форматі PDF

61

Про перереєстрацію транспортного засобу: ЗАЗ SENS TF698K

30.07.2018

WORD.gif у форматі PDF

62

Про укладення Договору оренди комунального майнв

30.07.2018

WORD.gif у форматі PDF

63

Про дотримання тиші в громадських місцях у м. Золоте та с.Катеринівка

31.07.2018

WORD.gif у форматі PDF

64

Про затвердження комісії з питань евакуації  при військово-цивільній адміністрації м. Золоте та с.Катеринівка

31.07.2018

WORD.gif у форматі PDF

65

Про визначення видів та узгодження з Попаснянським РВ з ПП Північно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації переліку об'єктів для відбування засудженими та правопорушниками громадських робіт

31.08.2018

WORD.gif у форматі PDF

67

Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік

07.08.2018

WORD.gif у форматі PDF

Додатки

68

Про внесення змін до заходів щодо реалізації Програми економічного та соціального розвитку  м. Золоте та с.Катеринівка на 2018 рік

07.08.2018

WORD.gif у форматі PDF

Додатки

69

Про внесення змін до Програми розвитку самодіяльної творчості та естетичної культури на 2018 рік

07.08.2018

WORD.gif у форматі PDF

Додатки

70

Про затвердження виконання міського бюджету за 1-е півріччя 2018 року

07.08.2018

WORD.gif у форматі PDF

Додатки

71

Про затвердження виконання Програми економічного та соціального розвитку  м. Золоте та с.Катеринівка за 1-е півріччя 2018 року

07.08.2018

WORD.gif у форматі PDF

Додатки

72

Про затвердження виконання міського бюджету за 9 місяців 2018 року

24.10.2018

 у форматі RAR

73

Про затвердження виконання Програми економічного та соціального розвитку  м. Золоте та с.Катеринівка за 9 місяців 2018 року

24.10.2018

 у форматі RAR

74

Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік 

24.10.2018

 у форматі RAR

75

Про внесення змін до заходів щодо реалізації Програми економічного та соціального розвитку  м. Золоте та с.Катеринівка на 2018 рік

24.10.2018

 у форматі RAR

76

Про внесення змін до Програми розвитку самодіяльної творчості та естетичної культури на 2018 рік

24.10.2018

 у форматі RAR

77

Про внесення змiн до мережi розпорядникiв i одержувачiв коштiв мiського бюджету на 2018 piк.

24.10.2018

WORD.gif у форматі PDF

78

Про затвердження Програми фiнансовоi пiдтримки КП "Услуга" на 2018 piк

24.10.2018

 у форматі RAR

85

Про виплату допомоги на поховання

04.09.2018

WORD.gif у форматі PDF

86

Про затвердження протоколу №1 засдання житлової комісії ВЦА м. Золоте та с.Катеринівка від 10.09.2018

10.09.2018

WORD.gif у форматі PDF

87

Про створення комісії з питань визначення пропозицій щодо житлових приміщень, які будуть придбані у 2018 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання житла для дітей-сиріт, осіб з їх числа

10.09.2018

WORD.gif у форматі PDF

88

Про встановлення дорожніх знаків

10.09.2018

WORD.gif у форматі PDF

89

Про створення комісії з обстеження технічного стану житлового фонду

12.09.2018

WORD.gif у форматі PDF

90

Про  створення комісії з питань реалізації дежавної регуляторної політики на території міста Золоте та села Катеринівка

12.09.2018

WORD.gif у форматі PDF

91

Про оренду нежитлових приміщень

18.09.2018

WORD.gif у форматі PDF

92

Про затвердження актів обстежень зелених насаджень

18.09.2018

WORD.gif у форматі PDF

93

Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки комунального майна

24.09.2018

WORD.gif у форматі PDF

94

Про надання матеріальної допомоги

25.09.2018

WORD.gif у форматі PDF

95

Про передачу матеріальних цінностей на баланс КП "Услуга"

27.09.2018

WORD.gif у форматі PDF

96

Про призначення відповідальної особи за газове обладнання

03.10.2018

WORD.gif у форматі PDF

97

Про проведення святкового заходу

09.10.2018

WORD.gif у форматі PDF

98

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Золотівської міської ради "Про встановлення опіки над малолітнім ХХХ від ХХ.ХХ.ХХХХ року № ХХ"

10.10.2018

WORD.gif у форматі PDF

99

Про формування фонду для тимчасового проживання

10.10.2018

WORD.gif у форматі PDF

100

Про уточнення плану видаткової частини по спеціальному фонду

16.10.2018

WORD.gif у форматі PDF

101

Про виплату допомоги на поховання

17.10.2018

WORD.gif у форматі PDF

102

Про виплату допомоги на поховання

17.10.2018

WORD.gif у форматі PDF

103

Про затвердження результатів засідання конкурсної комісії з відбору суб'єктів оціночної діяльності

19.10.2018

WORD.gif у форматі PDF

104

Про затвердження актів обстеження зелених насаджень

19.10.2018

WORD.gif у форматі PDF

105

Про організацію тимчасових пунктів обігріву

19.10.2018

WORD.gif у форматі PDF

113

Про припинення дії договору оренди землі

24.10.2018

WORD.gif у форматі PDF

114

Про закріплення права комунальної власності на земельну ділянку та поновлення договору оренди землі

24.10.2018

WORD.gif у форматі PDF

115

Про закріплення права комунальної власності на земельну ділянку та поновлення договору оренди землі

24.10.2018

WORD.gif у форматі PDF

116

Про визначення КП "Услуга" одержувачем бюджетних коштів на 2018 рік

24.10.2018

WORD.gif у форматі PDF

120

Про проведенця перевiрки фiнансово-господарськоi дiяльностi КП <<Услуга>>

12.11.2018

WORD.gif у форматі PDF

121

Про виплату допомоги на поховання

12.11.2018

WORD.gif у форматі PDF

122

Про створення Koмicii

12.11.2018

WORD.gif у форматі PDF

123

Про внесення змiн до мiського бюджету на 2018 piк

12.11.2018

WORD.gif у форматі PDF

124

Про внесення змін до заходiв щодо реалiзацiї Програми економiчного та соцiального розвитку м.Золоте та с.Катеринiвка на 2018 piк

12.11.2018

WORD.gif у форматі PDF

125

Про внесення змiн до Програми розвитку самодiяльної творчостi та естетичноi культури на 201 8 piк

12.11.2018

WORD.gif у форматі PDF

126

Про внесення змін до мiського бюджету на 2018 рік

16.11.2018

WORD.gif у форматі PDF

127

Про внесення змiн до заходiв щодо реалiзацiї Програми економiчного та соцiального розвитку м.Золоте та с.Катеринiвка нa 2018 piк

16.11.2018

WORD.gif у форматі PDF

128

Про укладення договору оренди комунального майна

19.11.2018

WORD.gif у форматі PDF

129

Про затвердження протоколу № 1 засiдання кoмiciї з придбання квартир за кошти мiського бюджету вiд 19.11.2018р.

20.11.2018

WORD.gif у форматі PDF

130

Про затвердження кошторисноiї документацiї

20.11.2018

WORD.gif у форматі PDF

131

Про проведення святкового заходу

20.11.2018

WORD.gif у форматі PDF

132

Про закрiплення права комунальної власностi на земельну дiлянку

20.11.2018

завантажити

133

Про проведецня святкового заходу

21.11.2018

WORD.gif у форматі PDF

134

Про закрiплення права на проживання за ..

23.11.2018

WORD.gif у форматі PDF

135

Про закрiплення права на проживання за ..

23.11.2018

WORD.gif у форматі PDF

136

Про затвердження кошторисної документацii

23.11.2018

WORD.gif у форматі PDF

137

Про придбання житла для створення дитячого будинку сiмейного типу

26.11.2018

WORD.gif у форматі PDF

138

Про припицення права власностi на земельну дiлянку для будiвництва i обслуговування житлового будинку, господарських булiвель i споруд

26.11.2018

WORD.gif у форматі PDF

139

Про припинення права власностi на земельпу дiлянку для будiвництва i обслуговування житлового будинку, господарських будiвель i споруд

26.11.2018

WORD.gif у форматі PDF

140

Про передачу шин КАМА 240 на баланс КП <<Услуга>>

30.11.2018

WORD.gif у форматі PDF

...

Про


WORD.gif у форматі PDF